ዕምሪ መናውሒ ስልትታት፡ ኣብ ኣጋ ዕርበት!

ጸረ ህዝብን ጸረ ዲሞክራስን ስርዓታት፡ ዕምሪ ስልጣኖም ንምንዋሕ ክልተ ግን ከኣ ተመጋገብቲ ዝኾኑ ዓበይቲ ስልትታት ከምዝኽተሉ ታሪኽን ተሞኩሮን ደጋጊሙ ዘረጋገጾ እዩ። ንሳቶም ድማ፡-