ናብ ኣኼባ ክንኣቱ ኣጀንዳና ካብ ኣኼባ ክንውጽእ ተልእኾና ብግቡእ ተረዲእና ንዋሳእ

ንመዘኻኸሪ ኣብ ቀዳማይ ክፋል፡ ሓቀኛ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ገዛኢ ኣተሓሳስባ ክኸውን ኣለዎ።ከም’ዚ ዝበለ ዝማዕበለ ገዛኢ ኣተሓሳስባ ክመጽእ ከኣ፡ ታሪኽ ምንባብ፡ ተሞክሮ ካልኦት ምፍላጥ፡ ሰላማዊ ናይሓሳብ ንሓሳብ ክትዕ ባህሊ ምምዕባል፡ ኣኼባን መኣዲ ዘተን ምዝውታር የድሊ። ዝግበር ፖለቲካዊ ክትዕ፡ዕላማ ዘይብሉ ክትዕ ንስለ ክትዕ ክኸውን የብሉን። ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ መሰረት ዝገበረ፡ ኣብ ሓደ ሓባራዊሃናጺ ተረድኦ ንምብጻሕ ዝዓለመ ክኸውን ኣለዎን ይግባእን ኣብ ዝብል ኢና በጺሕና ኔርና። ካልኣይ ክፋሉድማ እነሆ ሰናይ ንባብ!