ስለያ ህግደፍ መንዮም;;

ዘይሐሰብካዮ ርኸብ ኣይመርገም ኣይምርቓ;;

ዓወት ብግብሪ እንበር

ካብ ሕልሚ ዶ ይንበር

ነጻ ክትከውን ሃገር

ደቀባት ንባራበር;;

 

ጭራ ነብሪ

እንተሒዝካ ኣይትስደድ

ህግደፍ ምስ ዝስጎድ

ሹዑዩ ክወርድ ዝግደድ;;

 

ንጭፍራ ደም ዘብሎም

ንህግደፍ ሐሕ ክንብሎም

ኤእምንና ክንድርቢየሎም;;

 

ኤርትራ ንኤርትራዊያን ዘምሩ

ዕምሪ ህግደፋዊያን ክተሕጽሩ

ስለያ ጠለበጊዕን ሰብን ዝኸትሩ

ድቃስ ዝይብሎም ክሐድሩ;;

 

ህግደፍ ከለዉ ኣራዊት

ከመይ ገርና ክንበል ዕሰዊት

ተፈሪድና ብጥምየት ክንመውት;;

 

ስለያ ህግደፍ ፈራዶ

ተልእኽኦም ቅተሎ ጉመዶ

ዓዲ ኣያ ሲኢና ተሪፋ ባዶ;;

 

እግሪ እግሮም ዝቑሽምዶም

 ዶ ሲኢኖም

ካብ ቤተክርስትን ካህናት ጨውዮም

 መስጊድና ኣትዮም ሸኻትና ኣሲሮም

ንክርዳዶም ንጻህያዮም ንመምዮም;;

 

ንሕና ኮና ሰባ

ፍረ ኣልቦ ዘረባ

ኤርትራ ጉድ ረኺባ

;;;;;;ህዝባ;;;;;;

ከም ማል ናብ ዛሬባ;;

 

ስለያ ህግደፍ የግድፉ

ጥሪትን ህዝቢን ይገፉ

ትንፋስ ኑጹሃት የሕልፉ;;

 

መቐለ ዶ ትጽብቕ ኣስመራ

ንዝብል ድራማ

ንናይ ኤርትራ ርእሲ ከተማ

እወ ጭፍራ ህግደፍ ጠሚሞማ

ጥልያን ኣስመራ ፒኮሎ ሮማ

ኢሎም ሃኒጾማ

ህግደፍ ሰብ ደማ

ድሕሪ ናይ ትግራይ ርእሲ ከተማ

መቐለ ሰሪዖማ;;

 

ንኤርትራ ፈተውታ

ተመሲሎም ጸላእታ

በቲኖሞም ንደቀባታ

ኣደ ጀጋኑ ማንታ ማንታ

ትነብዕ ላኣ ብጭፍራ ተዘሚታ;;

 

ወሲኑ ዘዋሃህዶ ሲኢኑ ቃልስና

ዘረባ ጥራይ ኮይኖም ካድራትና

መፍተት ህግደፍ ኮይና ተሪፋ ሃገርና

 

ተቓወምቲ ሽሞም ነጋዶ

ኣብ ፓል ተዘርጊሖም ጋዶ

ኣይትሐዙና ኣይበዝሔን ዶ;;

 

መልሐስ ዓጽሚ የብላን ግን

 ከም ምንሽር;ዓጽሚ ትሰብር

ብዘረባ ሐራ ኣይወጸትን ሃገር

ኣብ ነበረ ያ ነበረ ኣይንንብር

ዳግማ ከይንውረር; ከይንድፈር

ዝሐለስ ሐሊፉ ናትና ንግበር;;

 

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ;ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና፣ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን፣ ካብ ዉሽጡ ሑሩር ኣባል ተሐኤ በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን።