ነጻነት ንምምጻእ ህይወት ዝኸፈለ ህዝቢ፡ ዕለተ ነጻነት ንምኽባር ገንዘብ ክኽፈል ምስግዳድ ገበን’ዩ።

ኣብ’ዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም፡ ናተይ ትብላ ሃገር ዘይምህላው፡ ግቡእ ሰብኣዊ ክብሪ ምስኣን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ መንነት ኣልቦ ምዃን’ዩ። መበገስን መዕረፍን ዘይብሉ ተንሳፋፊ ህይወት ምንባር’ዩ። ስለዚ ከኣ ወናኒ ሃገር ምዃን ፍሉጥ መንነት ዘለዎ፡ ክብሩ ዘዕቆበ ሰብ /ህዝቢ ምዃን ማለት’ዩ። ኤርትራውያን እምቢ ንመግዛእቲ፣ እምቢ ንጎበጣ ሃገርነት፣ እምቢ ንምድምሳስ መንነት ኢሉ ዝተቓለሰ፡ ዝደየመ፡ ኣካሉ ዝተቖርጸ፡ ካብ ኩሉ ዝኸበረ ህይወት ዝገበረ ንካልእ ኣይኮነን ሓርነት ንምርካብ’ዩ። ኣብ ትሕቲ ሰባት ኣይከውንን፡ ኣብ ልዕሊ ሰባት’ውን ኣይስቀልን፡ ኣብ ትሕቲ ህዝባውን ቅዋማውን ዝኾነ ስርዓተ ፖለቲካዊ ምሕደራ፡ ብማዕርነታዊ ኣተሓሳስባን ሓባራዊ ተጠቃምነትን ቀሲነ ክነብር’የ ዝብል መሰረተ እምነት ብምሓዝ’ዩ።