ዘቤታዊ ፖለቲካዊ ዓፈና ንምውጋድ፡ ህዝባዊ ራእይ ዝወነነ ውደባ ፈጢርና ንረባረብ፡-

ኣነ ፖለቲካ ኣይፈቱን ኣብ ፖለቲካ ክኣቱ ድማ ኣይደልን ዝብሉ ሰባት ከም ዘለው ከይዘንጋዕና፡ ኩሉ ሰብኣዊ ፍጡር ብቐጥታ ድዩ ብተዘዋዋሪ ካብ ፖለቲካ ወጻኢ ከምዘይኮነ ምቕባል ዘይስገር ሓቂ’ዩ። እቲ ኣተሓሳስባ ይጽበብ ይስፋሕ፡ እቲ ትሕዝቶ’ውን ይዕበ ይንኣስ፡ ኩሉ ወዲ-ሰብ ናተይ፣ ናትና፣ ናታትኩም፣ ናታቶም ዝብሎ ነገራት ኣለዎ። ነቲ ናተይ ናትና ዝብሎ ከማዕብል፡ ክከናኻን፡ ከራብሕ፡ ካብ ዕንወት ክከላኸል ላዕሊ ታሕቲ ክብል ከመሓድር ምርኣይ ከኣ ልሙድ ተግባር’ዩ። እዚ ፖለቲካዊ’ዩ።