ህግደፍ ዝፈብረኾ ፖለቲካዊ ሓሶታት ከም ዘለዎ ምድጋም፡ መግለጺ መሊኡ ዘይተበትከ ፖለቲካዊ ዕትብቲ’ዩ።

ኣብ ቀዳማይ ክፋል፡- ምስ ወዓለ ምስ ሓደረ፡ እቲ ናይ ዳግም ተጎበጥና ረስኒ ምስ ዝሓለ ነገራት ከተመዛዝን ዘይምኽኣል፡ ነቲ ሓንሳብ ዝሰማዕካዮ ከም ሓቂ ወሲድካ ኣብ ፍጹም ቅርሕንቲ ኣቲኻ “ወራር ወያነ፣ ቀዳማይ ወራር፣ ካልኣይ ወራር፣ ሳልሳይ ወራር፣ ስርዓት ወያነ ሕብሪ ዓይንኹም ደስ ስለ ዘይበለኒ ኢሉ ኣባሪሩና፣ ቀኒኡልና፣ ሓሲዱና ….ወዘተ ንዝብሉ ህግደፋዊ ፈጠራዊ ጸለመን ክስን ቅቡል ጌርካ