መግለጺ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) ብምኽንያት ባሕቲ መስከረም፡

ሎሚ፡ ባሕቲ መስከረም መበል 58 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና ነኽብር ኣሎና። እዛ ዕለት'ዚ ውሑዳት ጀጋኑ ሓርበኛታት ኤርትራውያን፡ ምእንቲ ናጽነትን ልዑላውነትን ህዝቢ ኤርትራ ክጋደሉ፡ ብረት ተሓንጊጦም ናብ ጸምጸም በረኻ ዝወፈሩላ ታሪኻዊት ዕለት እያ።