ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር

ዝተጨቆነ ህዝቢ፡ ካብ ኣርዑት ጭቆና ክወጽእ ክቃለስ ባህርያዉን ናይ ግድን ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ'ውን ሓደ ካብቶም ህዝብታት ዓለም ኣንጻር ጭቆና ከይተሓለለ ዝተቃለስን፡ ጭቆና ካብ ዝባኑ ክቕንጥጥ ኩሉ ዓይነት ቃልሲታት ዘካየደ ህዝቢ ኢዩ።