ህግደፍ ልኢኽዎም፡ ህግደፍ ክሒድዎም፡ ግድስቲ ኤርትራዊት ኣመቶም ጌራ፡ ብኣኣ ድማ ድሒኖም

ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር’ያ። ኣካል ኣምሳል ኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ’ያ። ንዘቤታዊ ምሕደራ ዝምልከት ግን፡ ናይ ህዝቢ ድምጺ ኣይስመዐላን።