ተራ መርበብ ሓበሬታ ዓዋተ ኣብ ህይወት ኤርትራውያን

መርበብ ሓበሬታ ዓዋተ

ኣብ ወጻኢ ንዝመደበሩ መርበብ ሓበሬታ ዓዋተ፡ "ነቲ ብማዕከናት መንግስቲ ዘይንገርን ዘይተነግረን ከም ማእስርቲ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ጋዜጠኛታትን፡ ህዝባዊ ተቓውሞ ኣኽርያን ከረንን ዝኣመሰለ እሙን ዜናታት ናብ ህዝቢ ዘብጽሕ መርበብ እዩ" ክብል ይገልጾ መንእሰይ ግርማይ መርሃዊ።