መግለጺ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብምኽንያት ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢና!!

ከም‘ዚ ሎሚ ቅድሚ 58 ዓመት፣ ብባሕቲ መሰከረም 1961 ጅግና ስውእ ሓምድ ኢድሪስ ዓዋተ ምስ ውሑዳት ጀጋኑ ብጾቱ፣ ኣብ ጎቦ ኣዳል ዝተኲሳ ጥይት፣ ህዝብና ነቲ ብ 1990 ብናጽነት ሃገሩ ዝተዛዘመ መርሪን ነውሕን ቃልሲ ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ንምክያድ ፈላሚት ሰውርኡ ዝነበረት ዕለት ኢያ።