ተበጉሶ ዘተ መን ይወስድ? ብከመይ ከ?

ኣብ ዝሓለፉ ጽሑፋትና ብዛዕባ ተደላይነት ዘተ ተቓውሞ ሓይልታት ዝምልከት ተዛርብና ምንባርና ዝዝከር’ዩ። እዚ ጉዳይ’ዚ ግብራዊ ኩውንነት ክሳብ ዝኸውን፡ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ይኹን ካልኦት መሓዙት ሃገራዊ ሓይልታት ኣብ ደምበ ተቓውሞ ክሳብ ዝሃለና ብተደጋጋሚን ብቐጻልን እንኪንዘረበሉ ዝድርኸና ወድዓዊ ምኽንያታት ህያው ስለዝኾነ’ዩ።