ባብ ሰላም ዘርሓወ ምቕባል ብይን ኮሚሽን ዶባት ኢትዮ ኤርትራ፡ ዓሚ ዝተባህለ ኣብ ምንታይ ወዓለ?

መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን

ዓሚ፡ 05 ሰነ 2018 [28 ግንቦት 2010 ዓ.ም] ፈጻሚ ስራሕ ኢህወዴግ፡ ስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶባት ኢትዮ- ኤርትራን ብዘይ ቅድመ ኩነት ከም ዝተቐበሎ ብምሕባር፡ ባብ ሰላምን ፍቕርን ኣርሕዩ።