ህጹጽ ፍታሕ ዝጠልብ እዋናዊ ሕቶ፤

ዉጹዓት ህዝብታት ኤርትራ፡ ድሕሪ ናይ 28 ዓመታት ፋሽስታዊ ኣገዛዝኣ ኢሳያስን ጉጅልኡን፡ ኣብ ሓደ እዋናዊ ጭርሖ ይዓስሉ ኣሎዉ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብሩ ከም ኩነታቶም፡ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻትን ኣጋጣሚታትን፡ ካብ ድሕሪ ደጊም ንርእሰ ፋሽስት ኢሳያስን ስርዓተ ምሕደርኡን ጸይሮም ክጓዓዙ ከምዘይክእሉ ይእምቱ ኣሎዉ። ኣብ ዲያስፖራ ዝነብር ህዝብና ድማ፡ ኣብ ኣደባባያት እናወጸ፡ ምልኪ ይኣክል! ብምባል ኣብ ሃገርና ቅዋማዊ ምሕደራ፣ ሰላም፣ ዲሞክራሲ፣ ፍትሒ ክሰፍን ዓው ኢሉ ይሓትት ኣሎ። ልዕሊ ኹሉን ቅድሚ ኹሉን ልዑላውነትን ናጽነትን ሃገሩ ክወሓስን ክዕቀብን ስለዝደሊ ድማ፡ ጉዳይ ዶብ፡ ብውሳኔ ኮምሽን ዶብ መሰረት፡ ብቕልጡፍ ክሕንጸጽ፡ ምስ ጎረባብቲ መንግስታት ዝግበሩ ርክባትን ስምምዓትን ኣብ ግልጽነት ዝተመስረተ ክኸውን ይግባእ ይብል ኣሎ።