እኩኖ እንታይ ደኣ ትንኖ

ገመለይ ኣዉልዔይ ኣንበልቢላ;;ከይትብገስ ዕንቅፋት በዚሕዋ; እንበር እንተ ተበጊሳስ;ንሳ እያ ከም ትማሊ ተምጽእ ራህዋ;;