ቀሺ ዲመጥሮስ፡ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምቝራን ዝጽዓሩ ፈላሲ

ቀሺ ዲመጥሮስ ገብረማርያም

ታሪኽ ኤርትራ ብዙሕ ሕልኽላኽ ኣለዎ። ይኹን እምበር፡ ጽቡቑ ሕማቑ፡ ኩሉ ታሪኽ ኤርትራውያን እዩ። ንኣብነት፡ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝቖረነ ታሪኽ 'ኣንድነታውያን'፡ እውን ታሪኽ'ዩ። ብዙሓት ኤርትራውያን፡ ምናዳ ከበሳውያን፡ ብሰላማዊ ኣገባብ ይዅን ብጐነጽ 'ኢትዮጵያ ወይ ሞት' ዝበልሉ እዋን ነይሩ