(ኤርትራ ንኤርትራዊያን)ብኤርትራውነትና ከመይ ዘይንሕበን)

ጸረ ወረርቲ''ብሐርበኛ ሐምድ እድሪስ ዓዋተ''ምስ ብጾቱ'' ኣብ ኣዳል ዝኸተቱ''እንቢ ንመግዛእቲ''ካብ ሱዳን እንዳ ተበገስና'' ኣራጋጊጽናዩ ነጻነትና''ከም ህግደፍ ማፍያዊ ጉጅለ''ብበትሪ ስለ ዝእለ''ሕጂ ድማ ካብ ሱዳን ተበጊስና ኢና ''ነራጋግጾ ንሐርነትና''ኣብ ጎኒ ተ.ሐ.ኤ. ውድብና ኣለና''ከም በዲርና'' ነቐብሉ ምድርና''ሰብ ኒሕ ኣጆኹም ኣጆና።