ቅድድም ናብ ፖለቲካዊ ስልጣን፡ ድሕሪ ንጹርን ቅኑዕን ፖለቲካዊ ፕሮግራም

ፖለቲካዊ ደሞክራሲ ብዛዕባ ከመይ ተፍርን ትከፋፈልን፣ ከመይ ትነብርን ትነባበርን፣ ከመይ ትዳነን ትመሓደርን ዝምህር ስነ-ፍልጠታዊ ሓቂ ‘ምበር፡ ገለ ተበለጽቲ ጠቕሚ ፈሊጣውያንን ከምኡ’ውን እንተስ ብራዕዲ ወይ ብጉድለት ኣወንታዊ ልቦናዊ ኣተሓሳስባ ብደዎም ዝለመሱ ድኹማት ሰባት ከም ዝብልዎ ሓሶት ኣይኮነን። ፖለቲካዊ ደሞክራሲ ስሱዓት፡ ከሓድትን ዓመጽትን ጥራሕ ተወዳዲቦም ዝዋስእሉ፡ ዝውስንሉ፡ ዝጥቀምሉ፡ ንመሰል ብዙሓት ክዕፍን ክጭፍልቕ ዝተማህዘ ዓውዲ ኣይኮነን።