ኩልፋታት ደሞክራሲ፡ ኩልፋታት ፍትሒ፡-

ክሳብ’ዛ ዕለት ኤርትራ ሓደ መለለዪ ስም ጥራሕ’ዩ ጸኒሕዋ ዘሎ። እቲ ስም እቲ መለለዪ ድማ ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ ዝብል’ዩ። ምስኡ ኣልግብ ኣቢልካ ከኣ ንጽልቲ ሃገር ዝብል’ዩ። እዚ ኣሰያይማ’ዚ ስቕ ኢሉ ካብ ባዶ ተበጊሱ ዝመጽአ ኣይኮነን።