ምስጋና

ኣብ መሪር ቀብሪ ስነስርዓት ፡ ናይ ጓልና ፈለግ ( ሳሮን ) ኣንገሶም ገብረመስቀል ካብ ርሑቕን ቀረባን መጺእኩም ዝተኻፈልኩምን ፡ ብቐጻሊ ኣብ ናይ ሓዘን ቦታ፡ ድኻምኩም ከይጸብጸብኩም ዘተሓዛዛንኩምናን ዘጻናናዕኩምናን ፡ ዓበይትን መንእሰያትን ኩሉካትኹምን ኩሉኻትክንን ፡ ሕሰም እይትርከቡ ! የቐንየልና ! እናበልና ምስጋናና ነቕርብ።