ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራ

ንዉጹዓት ብጾትካ ምዝካርን ዘኪርካ ዝከኣለካ ምሕጋዝን ናይ ቅዱስን ሕልናዊ ተበግሶን፣ ምዃኑ ኩላትና ንርድኦ ሓቂ ኢዩ፣ ተጠቃሚ ድማ ንዝተገብረሉ ከመስግንን ፣ኣመስጊኑ ንኣመስገንቲ 
ከተሓላልፍን ሓላፍነቱን ግብኡን ምዃኑ ክፈልጥ ይግብኦ ። ውድብ ሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ (ሓ.ደ.ለ.) ንማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራ 500.00 (ሓሙሽተ ሚእቲ ኤውሮ ) ወፈያ ሂቡ ከም ዘሎ በዚ ኣጋጣሚ ንገልጽ። እዚ ወፈያዚ ድሮ ኣብ ሳጹን ማሕበር ኣታዊ ኰይኑ ከም ዘሎ ንገልጸልኩም።
ሰናይ ተግባር ቅድም ንዝለገሰ ዓቢ ንያት፣ ካልኣይ ንተጠቃሚ ጽጉም ድማ ዓቢ ሞራልን ሓገዝን፣
ንኻልኦት ድማ ጽቡቕ መርኣያ ምዃኑ ድማ ነብርህ።
ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራ ንዝተገብረሉ ዓቢ ሓገዝ ብኽብሪ የመስግን።
ምምሕዳር ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራ
ጨንፈር ጀርማን