ብሓንቲ እምኒ፡ ብዙሓት ኣዕዋፍ ናይ ምህራም፡ ከፋፊልካ ግዛእ ስልቲ፤

ኤርትራና ንእስ ዝበለ ጂኦግራፍያዊ ክሊ እትውንን፡ ውሑድ ህዝቢ ዝሓቖፈት ሃገር እያ። ግን ከኣ ኣብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስትራተጂያዊ ከባቢ ዝተደኮነት ብምዃና፡ ናይ ብዙሓት ልዕለ ሓያላን ይኹን ናይ ዞባታት ጎባልል ኢና ዝብሉ መንግስታት ቆላሕታ ዝዓረፋ ኮይና መጺኣን ኣላን። ናይ ብሓቂ ድማ፡ ናይ 1000 ኪ.ሜ. ንውሓት ዘለዎ ገማግም ባሕርን ብርክት ዝበላ ደሴታትን ዝሓቖፈት ሃገር ብምዃና፡ ንተደላይነታ ኣዝዩ ከምዘዕዘዞ ምግንዛብ ዘጸግም ኣይኮነን።