መግለጺ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ብምኽንያት መቕዘፍቲ ኤርትራውያን ኣብ ላምፐዱዛ።

ኣሰቓቒ መቕዘፍቲ ኤርትራውያን ኣብ ላምፐዱዛ፡ 03 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም. ካብ ዘጋጥም እነሆ ንመበል 6ይ-ዓመት ንዝክር ኣሎና። እዛ ዕለት'ዚኣ ብሰንኪ'ቲ ዝወረደ ዘስካሕክሕ ፍጻመ፡ 'ጸልማት ማዓልቲ' እናተባሃለት ተሰይማ እያ። ናይ ብሓቂ ድማ፡ ኣብ ታሪኽ ህዝብታት ኤርትራ እታ ዝኸፍአ ጸልማት መዓልቲ ምባል ይከኣል እዩ።