ሓይሊ ኤለትሪክ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዓማዊሉ 5% መቕጻዕቲ ወሲኑ

ጽላት ሓይሊ ጸዓት ኤርትራ (ኤለትሪክ) ኣብ ትሕቲ ስርዓት ኢሳያስ ምግማቱ ብዘጸግም ሓደገኛ ደረጃ በብጊዜኡ ንቁልቁል እናንቊልቊለ፡ ናብ ዕንወት ገጹ ከምዘምረሐ ካብ ኩሉ ተዓዛቢ ኩነታት ሃገርና ዝተኸወለ ኣይኮነን። እዚ ኣገዳሲ ጽላት’ዚ፡