ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ውድባዊ መግለጺ

ከም ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ዘለናሉ እዋን ዝበዝሐ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝብና ኣንጻር ገባቲ ሰርዓት ኣስመራ “ይኣክል” ዝብል ተማ ብምሓዝ ኣብኩሉ ከተማታት ነብሱ ሰሪዑ ንቓልሲ ትበጊሱሉ ዘሎ ጊዜ ኢዩ። ውድባት እውን በብወገነን ካብ