ቃል መሪር ሓዘን

ጓሉ ንብጻይና ምስግና ሓጎስ፣ ወ/ሮ ናጽነት ምስግና፣ ብሰንበት ዕለት 29 መስከረም 2019 ኣብ ጀርመን፣ ብሞት ካብ’ዛ ዓለም ብምፍላያ ዓሚቊ ሓዘን ተሰሚዑና።

 

ብስም ኩሎም ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፣ ብሞት ክብርቲ ሓፍትና ናጻነት ዝተሰማዓና መሪር ሓዘን ብምግላጽ፣ ንብጻይ  ምስግና ሓጎስ ኣባል ማእከላይ ባይቶ ውድብና፣ ከምኡ’ውን ንደቃን ንምሉኣት ስድራ-ቤትን ጽንዓትን ኣኻእሎን ይሃብብኩም ንብል። ንክብርቲ ሓፍትና ድማ መንግስተ ሰማያት የዋርሳ።

 

ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ

04/10/2019