መንእሰይ!! ተወድብ፣ ተለዓል፣ ላምፐዶሳ እንከይደጋገም !!

ጽላት መንእሰይ ኣብ ኩሉ ሕብረተ ሰባት ዓለም ኣብ መንጎ ሽማግለታትን ውልዶ ህጻናትን ኣብ ማሕበራዊ ማእከል ዝርከብ ሕብረተ ሰብኣዊ ጉጅለ ከም ምዃኑ መጠን፡ ካብ ዝቐደሞ ወለዶ ማሕበረ ፖለቲኮ ባህላዊ ክብርታትን ተውፊታትን ዝወርስን ናይ ባዕሉ ውሁብቶታትን ምህዞታትን ዝውስኽን’ዩ።