ኤርትራዊት መደበር ሳተላይት ቴሌቪዥን ኤሪሳት ኣብ ቦኽሪ ዓመታ

ሎስ ኣንጀሎስ፡ ካሊፎርንያ - ዜናታት መጸ፡ ኤርትራ ናይ “ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ” እንዳተባህለት’ያ ኩሉሳዕ እትጥቀስ። ነዚ ክውንነት ንምቕያርን ኣብ ሃገሮም ዘሎ ጽምኢ እሙን ሓበሬታ ብመንገዲ ብቑዕ ሞያ ጋዜጠኛነት ንምምላስን ዝደፈሩ