ምንቅስቓስ ይኣክል ስዊዘርላንድ፣ ብደረጃ ሃገር ቆይሙ

ኣብ ስዊዘርላንድ፣ በብዞባኡ ወይ ካንቶናታት ጥራይ ተጠርኒፉ ክነጥፍ ዝጸንሐ ምንቅስቓስ ይኣክል፣ ብደረጃ ሃገር ከምዝተጠርነፈ ናብ ሬድዮ ኤረና ኣብ ዝልኣኾ መግለጺ ኣፍሊጡ።