ቀደምስ ወሰንቲ ኢና ነርና

ሕጅሞ ን10 ዓመት ዘዝሃቡናከም ፓፓጋሎ ንደግም ኣለና‘‘21 ጥሪ ታሪኽ ኣለዋመስዋእትን ማእሰርትን ተኸፊሉዋካብ ጅግና ወዲ ዓሊ ሕጃይ ታሪኽ ትማሊስለ ዝይተማሃሩ ገለን ተኣሲሩ ገለን ሃዲሙትብሉ ኣብ ባይታ ዘየሎ ሐሶት ኣይትደጋግሙ‘‘