መግለጺ ሓቀኛ ዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ትካላት ጥዕና ትግራይ ይትግበር ኣሎ።

ኣብ ዝኾነ ሃገር፡ ኣብ ዝኾነ ሕብረተ-ሰብ ህዝቢ ብህዝቢ ዝመንቀሊኡ ዝኸረረ፡ ኣብ ደማዊ ወግእ (ኲናት)ዝበጽሐ ባእሲ ኣብ ታሪኽ ተራእዩን ተሰሚዑን ኣይፈልጥን።