ሰላሕታዊ ኣከያይዳ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስን ሓደግኡን፤

ኤርትራን ህዝባን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ተሳጢሖም ምህላዎም ንኹሉ ብሩህ ኮይኑ ኣሎ። ኤርትራ ሃገርና፡ ኣብ ትሕቲ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስ፡ ናጽነታን ልዑላውነታን ዓቂባ ክትከይድ ድያ ዝብል ሕቶ ኣብ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ዓው ኢልካ ዝላዓለሉ እዋን በጺሕና ኣሎና። እዚ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን።