ዝሓሸ ኣገባብ ምውዳቕ፣ ወይ ምልዋጥ ህልው ስርዓት እንታዩ?

 ከም ተቓወምቲ መጠን ምውዳቕ ህልው ገዛኢ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ሓደ ሰብኣይ ብተደጋጋሚ እንገልጾ’ዩ። ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ ኣቀላልሳኡ ምውዳቕ ስርዓት ከም ቀዳማይ ዕላማኡ ዘየቐምጥ ኣብ ደምበ ተቓውሞ ንለውጢ ክስለፍ ኣይክእል’ዩ።