መንእሰይ ሸዊት ያቆብ ኣብ ከተማ መንደፈራ ትረሺኑ

 ኣብ መንደፈራ መጠነ ሰፊሕ ጊፋታ ክካየድ ከም ዝቀኒየን፡ መንእሰይ ሸዊት ያቆብ ዝተባሃለ ኣባል መበል 25 ዙርያ ሳዋ ኣብ ስሩዕ ኣገልግሎት እናሃለወ ከሃድም ሓሲቡ ብዝብል ምስምስ፡ ኣብ ማእከል ከተማ መንደፈራ ዕለት 4 ለካቲት 2020 ብጥይት ተረሺኑ ከም