ብምኽንያት ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ መጋቢት-08፡ ብሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ዝተዳለወ መግለጺ።

 ኣብ ታሪኽ ምዕባለ ሕብረተ-ሰብ ብሓፈሻ፡ ምእንቲ ማዕርነትን መሰልን ደቂ አንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ቃልሲ ከአ ብፍላይ፡ 8 መጋቢት ሓንቲ ካብ'ተን ብኽብሪ እናተጸንበለት እትነብር ታሪኻዊት መዓልቲ እያ።