ጸለ`ለል ኣይበዝሔን`ዶ ?…………

 ሓንቲ ቪድዮ ከም መልእኽቲ ምስ መጸትኒ ገለ ኣገዳሲ ነገር ከይህልዋ`ለ ረኣኹዋ፤ እቲ ንነፍሱ ከም ፈላጥ ስነ ቋንቋ (Linguistics)ምዃኑ ዝገልጽ ኣይተ ቡኽረጸን 2ይ ገጽ ናይ ተስፋጸን ምዃኑ ገና እንኮሎ`ዩ ዝሪደኣካ። ዝኾነ ኾይኑ ን ዓረበኛን ግእዝን ኣፍልጥኡ ንኸርእይ ፤ ብእግረን ሒዙ ቁልቁል ኣፈን ደፊኡ ዝነግፈን ዘሎ`ዩ ዝመስል ነይሩ