ባይቶ ይኣክል ኤርትራውያን አብ ኣውራጃ ባደን ሹርተምበርግ ቆይሙ

ኣብዚ ኣዝዩ ተኣፋፍን ጽንኩርን እዋን ውልቀ መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ንሕዝቢ ኤርትራ ከጽንትን ልዑላዊት ኤርትራ ክድውንን ኣብ ዝጎየየሉ ዘሎ ምድረኽ በቲ ሓደ