ጀውሃራ፡ "ስደት መሪር'ዩ - እቲ ተገዲድካ እትኸዶ ስደት ከኣ እቲ ዝመረረ'ዩ"

ጀውሃራ "ስደት መሪር'ዩ - እቲ ተገዲድካ እትመጽኦ ስደት ከኣ እቲ ዝኸፍአን ዝመረረን'ዩ" ትብል፡ ኣብ ንእስነታ ኣብ ተሓኤ ተቓሊሳ፡ ቅድሚ 38 ዓመት ምስ ክልተ ደቃ ናብ ሙኒክ ሃገረ ጀርመን ተሰዲዳ ዝመጽአት ጀውሃራ መሓመድ።