መግለጺ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡ ብምኽንያት ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ-ሸቃሎ፡ ግንቦት ሓደ(May-Day)

ሎሚ፡ ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ሸቃሎ፡ ንመበል 127 እዋን ብኽብሪ እትባዓለሉ እዋን እዩ። ሸቃሎ ኤርትራ ከም ካልኦት ናይ ደርቢ ማሓዙቶም፡ ነዛ ታሪኻዊት ዕለት እናኽበሩዋ ጸኒሖም እዮም፤ ሎሚ ድማ፡ ኣብ ፉሉይን ተኣፋፍን ዓለማዊ፣ ዞባውን ከባብያውን ኩነታት ብሓፈሻ፡ ኣብ ፍሉይ ሃገራዊ ኩነታት ድማ ብፍላይ፡ ኮይኖም የብዕሉዋ ኣሎዉ።