ብዋጋ መንዩ ንዳግማይ መግዛእቲ

መነመን ዮም ናይ ድያብሎስ ተካእቲ ሚኒስተራት ጀነራላት እቶም ተሐተቲ‘‘ መን ኢኻ ታ ንብዕት ሐርገጽ ትነብዕ ብናይ ደገን ውሽጥን ጃንዳ በዓል መዘንግዕ ኤርትራዊያን ኣነፍቅድን ዳግማይ ዘንብዕ‘‘