ተራ ስነ ጥበብ ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ኤርትራ-ብጭልፋ

ኣብ 20 ሰነ 1978 ዝተሰኣለ ስእሊ ኣብውድባት ሰውራ ኤርትራ፡ ህዝባዊ ግንባር ይኹን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን'ውን ኣብቲ ንናጽነት ዝተኻየደ ዕጥቃዊ ቃልሲ፡ ንስነ ጥበብ ሃገራዊ ስምዒት ኣብ ምልዕዓልን ህዝቢ ምስ ሰውርኡ ጥቡቕ ርክብ ንኽህልዎን ተጠቒመናሉ እየን።