ሰልፊ ትንሳኤ ኤርትራ (ናህዳ) ኣብ 24 ግንቦት 2020

24 ግንቦት ወትሩ ዓመት መጸ፡ ኤርትራዊ ብኽብርን ዝኽርን ዝጽንብላ ሃገራዊ ናጽነትን ልዑላውነትን ዓስቢ መሪር መዋእልን ናይ ሰለሰተ ወለዶታት ኤርትራ ረዚን፡ መዳርግቲ ኣልቦ ዝተኽፍለ መስዋእትን ብዘይጽዓድ መሪር ቃልስን፡