መግለጺ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ብኣጋጣሚ 24 ግንቦት ዕለተ ሃገራዊ ናጽነት

 ናጽነት ሃገርና ኤርትራ፡ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ብዝተኻየደ ዘይሕለል፣ ዘይጥበር፣ ንድሕሪት ዘይምለስ ናይ ወለዶታት ቃልስን ዝተኸፍለ ናይ ዓሰርተታት ኣሽሓት ናይ ሂወትን ኣካልን መስዋእትን ድሕር'ቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓለፎ መዘና ዘይብሉ ገደልን መስገደልን'ዩ ተረጋጊጹ።