መግለጺ ድርብ ሐዘን ብምኽንያት ዶክተር መሐመድን ብ ዓልቲ ንስዉእ ዓብደላ እድሪስን

መግለጺ ድርብ ሐዘን‘‘ብምኽንያት ዕረፍቲ‘‘ብጻይና ዶክተር መሐመድ ኢብራሂም ኣደምን‘‘በዓልቲ ቤቱ ንስዉእ ዓብደላ እድሪስ ኣምና እሙ ኢብራሂምን።