መን እዩ ዋና ሕጊ ባይቶ (ይአክል) ጀርመን፡ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ዶስ፡ ዋላ ሽማግለታቱ..?

ንድፊ ሕጊ ባይቶ ይአክል ጀርመን ንመን፡ ንህዝቢ‘ዶስ ዋላ ንሽማግለታት ምንቀስቃሳቱ ..? ዝኸበርኩምን/ክንን መቃልስቲ …! ምንም እኳ ንሕና ኤርትራውያን ከም ኩሉ ህዝቢ ዓለም ብሰንኪ እዚ ሓድሽ ተላብዖ ሕማም (Covid 19) አብ ሻቅሎት ንሃሉ እምበር፡ አብ ናብራኹም ይኹን ጸጋ ጥዕናኹም ሕጉሳት ክትህልዉ ዘሎኒ ትምኒት ገደብ የብሉን። ከምኡ እውን አብ ዝሓለፋ ማዓልቲ ብሽም ባይቶ ይአክል ጀርመን 2 ንድፊ ናይ ሕጊ ሰነዳት፡ አቲ ኩሉ አብ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ዝነጥፍ ዘሎ ወዲ ሃገር፡ ከንብበን ተብሂሉ አብ መራኸቢ ብዙሓን ምዝርገሔን የመስግን። እዚ ኮይኑ እቲ ሓቂ፡ ትሕዝቶ ናይቲ ሰነዳት አብ ጎድኒ ገዲፍካ፡ አብ አተገባብረኤን ንዝምልከት ግን፡ ሕቶ ዘልዕል ኮይኑ ረኺበዮ።