ኡይ በል ህዝቢ ኤርትራ'' ፍርቂ ምልዮን ዩ ዝኸፈልካዮ መስዋእቲ

ተናዘዛ ተናዘዙ‘‘ኣቢዪ ኣሕመድ ቀይር ማርሻ‘‘ኤርትራ ኣይትኸውንንያ ናትኩም ውርሻ‘‘እቶም ትዳወቡና ብምድሪ‘‘ ኣይትጻሕትሩ ጓህሪ‘‘ብስኒት ከፊልኩም ግብሪ‘‘ክትጥቀምሉ ናይ ኤርትራ ባሕሪ‘‘ምክልኻል ሐይልታት‘‘ካብ ጀነራላት ህግደፍ‘‘ዕጫ ቀዳሞት ከይበጽሐኩም‘‘ኤርትራ ጀነራላት የብላን‘‘ሐለውቲ ሃገር‘ዋርድያታት ኢሰያስ እንበር‘‘ ጀነራላቱ ምኒስተራቱ‘‘ካብ ላዕሊ ንታሕቲ‘‘ምሱኡ እዮም ዝሕተቱ።