ናይ ዮሃና መልእኽቲ ብኣጋጣሚ ዒድ ኣል ኣድሓ ኣል ሙባረክ

 ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፣ ብኣጋጣሚ ዒድ ኣል ኣድሓ ኣል ሙባረክ፣ ንኹሎም ኤርትራውያንን፣ንኣመንቲ እስልምና ከምኡ’ውን ሓይልታታ ዲሞክራስያዊ ለውጥን፣ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶን ኣብ ዓለም እንቛዕ ናብ ዒድ ብሰላም ኣብጻሕኩም