ዕድመ ንኣባላት ህዝባዊ ምንቅስ ቃስ ከለንን ከባቢኣን

 ኩልና ከምንፈልጦ፡ ብዕለት 18 ጥሪ2020 ኣብ ዝገበርናዮ ኣኼባ ምንቅስቃስና ንኩነታትንን ጥፈታትን ህዝባዊ ምንቅስቃስናን ከምኡ ውን ብደረጃ ጀርመን ንዝወዳደብ ዝነበረ ምትእኽኻብ ናይ ተን ምንቅስቃሳትን ዘጋጠመ ብድሆታትን ኣመልኪትና ዘቲና ኔርና።