ሻድሻይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ

6ይ ስሩዕ ኣኼባ ፋጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ካብ ዕለት 26 ክሳብ 27 መስከረም 2020 ተኻይዱ። እዚ ኣኼባ’ዚ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2020 ክካየድ ተመዲቡ’ኳ እንተነበረ ብሰንኪ ምስፍሕፋሕ ሕማም ለበዳ ክሮናን (COVID 19) ንሱ ብዘዉረዶ ጉድኣትን ሽግራትን፣ ካብ ድልየትና ወጻኢ ከም’ቲ ተሓሲቡ ዝነበረ ክካየድ ኣይተኻእለን።