Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

ኣገዳሲ ሓበሬታ

ኣስዒብና ከምቲ ወርትግ እነዳልዎ ድራር ነቶም ምእንቲ ሃገርምን ህዝቦምን ልዕሊ 40 ዓመታት ኣብ ጸሓይን ደሮናን ኣብ ሃገር ሱዳን ምስ ኩሉ መውጋእቲ ስቓይን ተወሳኺ ጸቕጢ ደምን ሽኰርን ካልእ ሕማማትን ወዘተ----ተሳቒዮም ዝነብሩ ዘለዉ ጀጋኑ ውጉኣት ሓርነት ኤርትራውያን
ኣሕዋትናን፣ ብጾትናን ሓደ ምሸት ድራር ክንዝክሮም ናይ ኩላትና ኤርትራውያን ሓላፍነትን፣ ሓልዮትን ምዃኑ ንዓኻ፣ ንዓኺ ዝስወር ኣይኰነን፣ እሞ ኣብዚ ንዕለት

Add a comment

ዜና ብምኽንያት አብ ከተማ ሮተርዳም ዝተኻየደ ህዝባዊ አኼባ፡

 

 

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ጨንፈር ሆላንድ፡ አብ ከተማ ሮተርዳም ብዕለት 24-11-2018ዓ.ም. ካብ ኩለን ከተማታት ሆላንድ ዝመጹ ኤርትራውያን ዝተሳተፍዎ ሰፍሕ ህዝባዊ አኼባ አካይዱ። ነቲ አኼባ ዘመርሕዎ አርባዕተ አባላት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ንሳቶም ድማ ደክቶር ዩስፍ ብርሃኑ፣ አሕመድ ነጋሽ፣ መኮነን ተኽለ ከምኡውን ተጋዳሊት አስገደት ተስፍዮውሃንስ እዮም።

Add a comment

ተቃላሳይ ኣሕመድ ሽፋ ዑመር ናስር ፓሻ ብሞት ተፈሊዩና !!

ቓላሳይ ኣሕመድ ሽፋ ዑመር ናስር ፓሻ፣ ብዕለት 9 ታሕሳስ 2018 ወጋሕታ፣ ብሕማም ምኽንያት ኣብ ከተማ ካርቱም ካብዛ ዓለም ብሞት ከም ዝተፈለየና ብምሕባር፣ ብስም ኩሎም ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን ንገልጽ።

Add a comment

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣሕዋትን ኣሓትን ግዱሳት ኤርትራውያን ዜጋ።

ኣስዒብና ከምቲ ወርትግ እነዳልዎ ድራር ነቶም ምእንቲ ሃገርምን ህዝቦምን ልዕሊ 40 ዓመታት ኣብ ጸሓይን ደሮናን ኣብ ሃገር ሱዳን ምስ ኩሉ መውጋእቲ ስቓይን ተወሳኺ ጸቕጢ ደምን ሽኰርን ካልእ ሕማማትን ወዘተ----ተሳቒዮም ዝነብሩ ዘለዉ ጀጋኑ ውጉኣት ሓርነት ኤርትራውያን ኣሕዋትናን፣ ብጾትናን ሓደ ምሸት ድራር ክንዝክሮም ናይ ኩላትና ኤርትራውያን ሓላፍነትን፣ ሓልዮትን ምዃኑ ንዓኻ፣ ንዓኺ ዝስወር ኣይኰነን፣ እሞ ኣብዚ ንዕለት 15-12-2018 ኣብ SAALBAU GALLUS FRANKENALLEE 111 60326 Frankfurt a.M. ካብ ሰዓት16.00 ክሳዕ ሰዓት 23.00 ድሕሪ ቀትሪ ዘሎ ሰዓታት ብጉዳዮምን ብጠቕላላ ማሕበራዊ ጉዳያትናን

Add a comment

ደገፍና ንመበል 13 በዓል ብሄረ-ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ዲሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን-ኤርትራ

ወጽዓ ኣብ ዘሎ ቓልሲ ኣሎ። እሺ ኢሉ ዝግዛእ ፍጢር የሎን። ዉጹዕ ተወጺዔ፣ መሰለይ ትነፊግኒ፣ ፍትሒ ጎዲልኒ፣ ኣብ ገዛይ ኣብ ሃገረይ ሰላም ሲኢነ፣ ሓድነት ሃገር ዪሸራረፍ ኣሎሉ፣ ብሰላም ክቓለስ ናይ ግድንዩ። እቲ ዝዉጽዕ ደርቢ ከኣ ኡይታ ህዝቢ ክንዲ ዝሰምዕ፣ መዝመዛን ጨቛናን የኽርር። መንግስታዊ ስርዓቱ ደዉ ከብል፣ ወተሃደርን ሓደስቲ ክፍሊ ስለያን ጎበጥቲ

Add a comment

ንፖለቲካዊ ቂም ኣይፋል፡ ክብሪ ንዝግበኦም ብኣውዲቕካ ሕለፍ ንምስጋር ዝግበር ፈተነ ድማ ዓገብ ንበል

ኤርትራዊ ሃገርነት መሰረት ዝገበረ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ካብ ዝተጀመረሉ፡ መጀመርያ ኣርበዓታት ክሳብ’ዚ ዘለናዮ መድረኽ፡ ዜጋታትን ህዝብታትን ኤርትራ፡ ብዘይካቲ ኣብ በበይኑ ከባቢታት ዝሰርሓሉ ዝነበረ ያታዊ ሕግታት፡ ናትና ብዝብልዎ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ቅዋም (ሕገ-መንግስቲ) ተመሓዲሮም ኣይፈልጡን። ከም ህዝቢ ከም ሃገር፡ ካብ ስግኣት ነጻ ኮይኖም ይሕሸኒ የገልግለኒ ኢሎም ብመንገዲ ሕጋዊ፡ ወግዓዊ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ምርጫ፡ ብመምረጺ ካርዲ ገይሮም ኣብ ስልጣን ዘደየብዎ ናትና ኢሎም ልቦም ዘውድቕሉ ኣፎም

Add a comment

ንልዕላውነት ሃገርናን ንዝኽርን ሞጎስን ስውኣትናን፡ ብደምና

Image result for seattle washington

ብዛዕባ’ቲ ብዶክቶር ኣቢዪ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ምኒስተር ኢትዮፕያ፡ ዝቐረበ ናይ ኤርትራን ፡ ኢትዮፕያን  ዕርቅን ፡ ሰላምን፡ ፍቕርን፡ ዝምልከት እማሜ፡  ኢትዮፕያ ብዘይ ሓደ ቅድመ-ኩነት ነቲ ናይ ኣልጀርስ ፡ ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ዶብ ብይን ክተተግብሮ እያ ፡ ከምኡ’ውን  ካብ’ተን ሒዛተን ዘላ ናይ ኤርትራ ፡ ዓድታት ክተንሳሕብ’ያ ዝብል አዩ ኔሩ።   ንሰላም፡ ኣይኮነንዶ እቲ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራስ፡ ዝኾነ ደላይ ፍትሒ ሓንጎፋይ ኢሉ ክቕበሎ ዝግባእ ቅዱስ ተግባር እዩ ።  ህዝቢ ኤርትራ፡ ከኣ ኣብ ቅንዕና ዝተመርኮሰ እማሜ መሲሉዎ፡ ብዘይ-ቃል-ዓለም ተቐቢሉዎ ኔሩ እዩ።

Add a comment

ዘሔጉስ ሓበሬታ

ነቶም ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰንከሉ ጀጋኑ ኣሕዋትናን ብጾትናን ንምሕጋዝ ኣብ ከተማ ስቱትጋርትን ትቢንገንን ከባቢኡን ንዕለት 24-11-2018 ኣብ Heilbronner strasse 107 stuttgart ተጸዊዑ ዝነበረ ዕድመ ዕለቱን ሰዓቱን ብምኽባር ብርክት ዝበሉ ዕድመኛታት ተረኺቦም ዕዉት ዝዀነ ኣኼባ ተኻይዱ።

Add a comment

ባይቶን አገዳስነቱን

ናይዚ ሎሚ አኼባና ዋና መበገሲ ዝኾነ ቀንድን እንኮን ምኽንያት ኩነታት ሀገርና ንምግምጋም ጥራይ ዘይኮነስ  ንብድሕሪ ሕጂ’ኸ ‘እንታይ ይገበር’ ብዝብል ተረድኦ ኢዩ።  ምናልባትውን ተጋግየ ክኸውን ይኸእል ኢየ።  ግን አይመስለንን። ግደ ሓቂ ክንዛረብ እንተኾይኑ ግን ፈቲና ጸሊእና  ቴማ ናይ’ዚ  እኼባና አተኩሩኡ አብ ‘ ሕጀ’ኸ እንታይ ይገበር’ ዝብል ኢዩ።

Add a comment

ገዲም ሰብን ገዲም ዓሳን ጥራይ ዝነብረላ ምድረ-ባሕሪ ኤርትራ

ደላይ ጽቡቕ ሓውና ዶ/ር በርሀ ሃብተገርግስ ነቶም በቲ ናይ ብቐዳማይ ዘረብኡ ሕርኽርኽ ዝበሎም ደገፍቲ ህግደፍ፣ ኣብዚ ሳልስቲ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምዕባለ ብዙሕ ከይጠቀሰ ንህግደፍ ብዙሕ ከይወቐሰ እታ ብዙሕ ጸጋታት ዘለዋን ኣዝያ ምዕብልቲ ዝነበረትን ኤርትራ ብፍላይ ኣብዞም ዝሓለፉ ዓመታት ኣዝያ ከምዝተረመሰት ንዕረ ብመዓር ሓዊሱ ብዝወሓጠሎም ጥበብ ገይሩ ናይ ተስፋ እንጌራ ኣኾሊስዎም። ኤርትራ ብቑጠባ ክትዓብን ካብ ጎረባብታ ጸብለል ክትብልን ተስፋ ዘለዋ ሃገር ምዃናን ዘለዋ ዕቑር ሃብትን ስልጡን ሕብረተሰብን ጽላት ብጽላት ብኣብነት እንዳ ኣሰነየ ንልቦም ዘረስርስ መግለጺ ገይሩሎም። ሓደ ካብቲ ተስፋ ናይ ኤርትራ ክኸውን ዝኽእል ዕቑር ሃብቲ ድማ ኤርትራ ዘለዎ

Add a comment

መድሕን ኣብ ከብዲ ዘሎ ወዲ ዶ ጓል ንበሎ

ክንዲ ህዝቢ ኤርትራ ጉድ ረኺቡ

ከም ውላዱ ዘዕበየ ንሱ ኣይኮነን ዓስቡ

ኣይተ ሰለሙን ቅነ ዘለዎ ዘረባ ክትዛረቡ‘

 

Add a comment

ቀንዲ በዳሊ ህዝቢ ኤርትራ፡ ስርዓት ህግደፍ እምበር ማሕበረሰብ ዓለም ኣይኮነን

ብ14 ሕዳር፡ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ እንቢርዎ ዝነበረ እገዳ ኣልዒልዎ ምስተባህለ፡ ሓደ ኣብ ምቅባል ስደተኛታት ዝነጥፍ ብቀረባ ዝፈልጦ ኣመሪካዊ ዜጋ ተለፎን ደዊሉ፡ እንቋዕ ሓጎሰካ፡ ሃገርካ እገዳ ተላዒሉላ፡ ደጊም ኣብ ሃገርኩም ጥሜት የለን” ኢሉ ጽቡቅ ትምኒቱን ሰብኣዊ ርህራሀኡን ገሊጹለይ። ነቲ እንቋዕ ሓጎሰካ ደጊም ኣብ ሃገርኩም ጥሜት የለን ዝበለኒ ኣመሪካዊ፡ ንስለ ቀልዓለምን ስለቲ ተገዳስነቱን፡ የቀንየለይ (Thank You) ብምባል ጥራይ ክሓልፎ ኣይመረጽኩን። የግዳስ እቲ እገዳ እንታይ ከምዝነበረ፡ መበገሲኡን፡ ምልዓል

Add a comment

ገዛእ ርእስኻ ካብ ፖለቲካዊ ድሕረት ከይወጻእካ፡

ኣካል ሓቀኛ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ለውጢ ንምዃን ኣይከኣልን ኣብ ፖለቲካ፡ ትምክሕቲ፣ ጽበት፣ በለጽ፣ ዘይግሉጽነት፣ ዘይሕጋውነት፣ ዘይተሓታትነት፣ ነብሰ ፍትወት፣ ውልቀ ዝና፣ ክሕደት፣ ምድንጋር …ወዘተ ዓቐኖም ክፈላለ ይኽእል ‘ምበር፡ ኩሎም ኣካል ድሑር ኣረኣእያ፤ ኩሎም ድማ ዘይሃነጽቲ ኣዕነውቲ’ዮም። ናይ ሎሚ ፖለቲካዊ ውድቀት ኤርትራ ከኣ ካብ’ዚ ድሕረታት’ዚ ዝምንጩ’ዩ። ፖለቲካዊ
ድሕረት፡ ዕንቅፋት ሓቀኛ ሃገራዊ ሰላም’ዩ። መርዛም ጻህያይ ሓቀኛ ደሞክራስያዊ ሓድነት’ዩ። ኣንጻር ማሕበራዊ ፍትሒ፡ ሓባራዊ ልምዓታዊ ዕቤትን ሃገራዊ ፍቕርን’ዩ።

Add a comment

መንዩ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢቦላም

መንዩ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢቦላ

መራሒ ጭፍራ ህግደፍ ጉሒላ

ማፍያዊ ጉጅለ ሐሐሊፉ ንኹላ

ንቀርኒ ኣፍሪቃ እሾኽ ዘሪኡላ‘

Add a comment

ኤርትራ፡ ገበነኛ ዝውደሰላ፡ ደላይ ፍትሒ ዝህደነላ ሃገር

ብ ሕብረተሰብና፡ እታ ዳስ ሓውያስ ዝእቱምበር ዝወጽእ ኣይርኣናን” ትብል ብሂል፡ ነዚ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ተጋሂዱ ዘሎ ፖለቲካዊ፡ ቁጠባውን ማሕበራውን ቅልውላው ኣጸቢቃ’ያ ትገልጻ። ብሰንኪ ምልካዊ ምሕደራ ስርዓት ህግደፍ፡ እገለ-እገሊት ተኣሲሩ፡ ዶብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ ኤውሮጳ ኣትዩ፡ ኣብ ባሕሪ ጥሒሉ፡ ብሰርሰርቲ ተታሒዙ ወይ ህይወቱ ስኢኑ እምበር፡ ካብ ቤት ማእሰርቲ ህግደፍ ወጺኡ፡ ብምሕረት ተፈቲሑ፡ ካብ ስደት ናብ ሃገሩ ተመሊሱን ሓድሽ

Add a comment

ኣባላት ባይቶ ኣመሪካ፣ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ህጹጽ ቆላሕታ ክወሃቦ ሓቲቶም

US Congresmen

መንግስቲ ኣመሪካ፣ ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ህጹጽ ቆላሕታ ክህቦ፣ ክልተ ኣባላት ባይቶ ሓቲቶም። እቶም፣ ተወከልቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ባይቶ ኣመሪካ ዝኾኑ ጀመስ መጋቨርን ራንዲ ሃልቲግሪን፣ ናብ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ማይክ ፖሞዮ፣ ኣብ ዝልኣኽዎ ደብዳቤ፣ ኣብ መንጎ ኣመሪካን ኤርትራን ዝህሉ ዝምድና፣ ንምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላት ቀዳምነት ክህብ ተላብዮም።

ንሳቶም ኣብቲ ብ19 ሕዳር ዝዘርግሖ መግለጺ፣ ኤርትራ ኣብ መዳይ ሰብኣዊ መሰላት ከተመሓይሾ ዘለዋ ኣርባዕተ ነጥብታት ዘርዝሪሮም።

ኣባላት ባይቶ ኣመሪካ፣ ኣብ ኤርትራ ክመሓየሽ ኣለዎ ዝበልዎ ኣርባዕተ ነጥብታት፣- ናይ ግዜ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት፣ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ዝተፈላለያ እምነታት ዝፍጸም ዘሎ በደላት፣ ምፍታሕ ናይ ፖለቲካ እሱራትን መሰል ምንቕስቓስ ዜጋታት ምኽባርን ዝብል'ዩ።

Add a comment

ሓይሊ ሓሳብ ዘይብሉ ሰብ ከምኡ’ዩ ዝገብር፡

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ናይ ኣእምሮ ሕሙም ይኹን ናይ ባህሪ ዕሱብ ኤርትራዊ፡ ካብ ሃገሩ ሃዲሙ ኣብ ዝተዓቑበሉ ደሞክራስያዊ ሃገር፡ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ እንኮ ሰባዊ ጸረ-ህዝቢ ጉጅለ ንዘቃለዐ ጋዜጠኛ ከም ዝሃረመ፡ ከም ዝተኣስረን ጸኒሑ ብዋሕስ ብቖጸሮ ከም ዝወጽአን ማዕከናት ዜና ከቃልሓ ምቕናየን ዝዝከር’ዩ። በቲ ተግባር ድማ ህግደፍን ህግደፋውያንን መን ምዃኖም ተቓሊዖም። ለባማት ኤርትራውያን ድማ ሓፊሮም’ዮም። ዝያዳ ብሩህ መታን ክኸውን፡ ማዕከን ዜና ቢቢሲ መደብ ቋንቃ ኣምሓርኛ፡ ምስ’ቲ ብኤርትራዊ ዝተሃርመ ጋዜጠኛ

Add a comment

ንመርዓት ደኣ፡ብጭብጨባን፡ ኮቦሮን፡ተፋንዋ’ምበር ንሃገርካ አናዓለልካ ንጸላኢኻ ኣይተረክባን ኢኻ ?

ክቡራትን፡ክቡራንንደለይቲፍትሒኤርትራያንተቐማጦከተማሲያትልንከባቢኣን፡ዳርጋኩልናከምንፈልጦእታመኢተ-ኣሸሓትምስዋእትን፡ስንክልናንተኸፊሉላዝመጸት፡ነጻነትሃገርና፡ብሰንኪ’ቲ  ንብዙሕዓመታትብገርህናዘታለለናን፡ዝጠለመናንውልቀ-መላኺኢሳያስኣፈውርቂ፡ፍረናይ’ታዝተረኽበትነጻነትከየስተማቐርናያከሎና፡ንህዝብናኩሉስነ-ሰብኣዊ መሰላቱቀንጢጡ፡ኣብመቕዘፍትን፡ማእሰርትን፡ኣደዳስደትንኣብጺሑዎ።ብዘስካሕክሕኩነታትከኣ፡መሰረታዊስነሰብኣዊመሰላትህዝብና፡ብተደጋጋሚ፡ስለዝተቐንጠጠ፡ብቤት-ጽሕፈትሰብኣዊመሰል ምጥብባቕ፡ሕቡራትመንግስታትዓለም፡ እኹልመጽናዕቲድሕሪምክያድ፡ኣብልዕሊመንግስቲኤርትራቁጠባዊእገዳድሕሪምብያኑ፡እቲእገዳንትሽዓተዓመታትዝኣክል፡ንስምጥራሕተተግቢሩድሕሪምጽንሑ፡ብዕለት14 ሕዳር፡2018 ዕ.ም.ፈ,ንኤርትራ ተላዒሉላ።እቲእገዳግን፡ኣብልዕሊ’ቲግፍዓዊን፡ቅዋምኣልቦንመንግስቲኤርትራዘርኣዮእኩልጉድኣት ኣይነበረን።ኣብልዕሊግህሰተ-መሰላትህዝቢኤርትራውንዘርእእዮምምሕያሽኣይተራእየን ።

Add a comment

ኤርትራ ሃገራዊ ንዲሞኩራስያዊ ለውጢ

ቅልዕቲ መልእኽቲን ንፈጻሚት ሽማግለ ን ኣሳናዳኢት ሽማግለን ናይ ሃገራዊ ባይቶ ከምኡ ውን ኣባላት ሃገራዊ ባይቶን ኩሎም ውድባታትናን...............

Add a comment

ትርጉም ናይ ምልዓል ቁጠባዊ እገዳ ኤርትራን፡ ሃገራዊ ሓላፍነትናን።

ብድሕር’ቲ ዝተፈጸመ፡ ሃንደበታዊ ጥልመት፡ ህዝቢ ኢርትራ፡ ንተንኮላትን፡ ሽጣራታትን ኢሳያስ፡ ፈጺሙ ክበቕዖ ኣይከኣለን። ንዝነበሮ ሕቡእ ናይ ስልጣን ምግባት ኣጀንዳኡ ንምትግባር፡ ኣየሕልፉንን አዮም ኢሉ ንዝገመቶም፡ ብሉጻት ጀጋኑ፡ ተጋደልትና፡ ካብ ኣብራሃም ተወልደ ጀሚሩ፡ ብመንካዕን፡ የሚንን ዝብል ናይ ቅጽል ኣስማት እናሰየመ፡ ንብዙሓት፡  ብርቱዓት ተጋደልቲ ፡ ብዝተፈላለየ ምስጢራዊ ኣገባብ፡ ብምቕንጻሉ፡ ቀስ-ብቐስ፡ ኣብ ልዕሊ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ፡ቀልጢፉ ፡ ብሕሱም ጭካኔ፡ ዝተሰነየ ክፉእ ተግባራቱ፡ ብምጥቃም፡ ተራእዩ ዘይፈልጥ፡ ፍርሕን፡ ራዕድን ከም ዝሰፍር ጌሩ።

Add a comment

ኣምንስቲ ኣብ ኤርትራ ዑደት ዘካይዱ ዘለው ቲቦር ናዥ ብዛዕባ እሱራት ክሓቱ ይጽውዕ

ኣብ ሚንስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናዢ ኣብ ኤርትራ ብሰላማዊ ኣገባብ ሓሳቦም ብነፃነት ብምግላፆምን ብጉዳይ እምነትን ዝተኣስሩ ኩሎም ክፍትሑ ክሓቱ ኣለዎም ክብል ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናብ ኤርትራ ቅድሚ ምጋሾም ኣብዘውፅኦ መግለፂ ፀዊዑ ነይሩ።

Add a comment

ከመይነት ኣሰላልፋ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዓለምናን ዞባናን ነንብብ።

ነዛ ዓለም በይንና ንነብረላ የለናን። ብኣማኢት ዝቑጸራ ሃገራት፣ ብቢሊዮናት ዝቑጸሩ ህዝብታት ምስናይ ዝተፈላለየ ደረጃ ምዕባሌን ተመስገን ዝረሓቖ ሕሉፍ ስሰዐን መናብርቲ ኣለውና። ናብ ደረጃ ኣህጉርናን ዓለምን ምስ እንመጽእ’ውን ከምኡ ብዙሓት ሃገራትን ህዝብታትን፡ ብዙሓት ድሌታትን ግርጭታትን ዝሓቑፉ መናብርቲ ኣለውና። ናብ ዘቤታዊ ጉዳይና ምስ እንምልከት’ውን ከም’ቲ ጠለምቲ ሕድሪ ህግደፋውያን ፖለቲካ ከኣልና ክብሉ፡ ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ” እናበሉ ከደናግርሉ ዝፍትኑ ሓደ ህዝቢ ዘይኮናስ፡ ዝተፈላለየ ቋን

Add a comment

መልሲ ንሓው ተስፋብርሃን

ዝኸበርካ ሓው ተስፋብርሃን፡ (ኤርትራዊ ስለዝኾንካ ሓው ኢለ ክጽውዓካ ኣፍቅደለይ) እቲ ንልዕሊ ሓደ ሰዓት ዝኸደ ኣንጻር ሓው ጀላል ያሲን (ብመገዱ ድማ ንጀበርቲ፡ ንውድብ ናህዳ ንመርበብ ዓዋተን ካልኦትን?) ዒላማ (ታርገት) ዝገበረ መግለጺኻ ስሚዐዮ። ብሓቂ ዘሕዝን’ዩ! ኣብ ፈረንሳ (ሃገር ሓርነት፡ ማዕርነት፡ ሕውነት) እትነብር፡ ዝተመሃርካ መንእሰይ (ትሕት 40 ኢኻ ኢለ እግምት)፡ ንነብሱ ከም ሃገራዊ፡ ደላይ ፍትሒ/ለውጢ፡ ተቓዋሚ ምልኪ/ገባቲ ስርዓት ዝኾነ፡ ሊበራላዊ ኢየ ዝብል ሰብ፡ ከምዚ ዝበለ ድሑርን ከፋፋልን፡ ጸረ-ሓድነትን ጸረ-ህዝብን ሓሳባት ክትዝርግሕ፡ ነውሪ ኢዩ። ከም ኤርትራዊ፡ የሕዝነኒ!

 

Add a comment

ካብ ሓደ ሃይማኖት ንላዕሊ ምህላው ጠንቂ ናይ ዘይምርድዳእ ክኸውን ይኽእል`ዶ ?

ጠንቂ ናይ ዘይምርድዳእና ክኸውውን ኣይክእልን`ዩ። ብኣንጻሩ ንምርድዳእን ንተኸባቢርካ ምንባርን ዘውሕስ`ዩ። ምኽንያቱ እቲ ዝህቦ ውሕስነት ካብ`ቲ ሓደ ነዲቁ እቲ ሓደ ዘፍርሶ ደቂ-ሰባት ዘጽድቁዎም ዓለማዊ ሕግታት ዝጸነዔ፤ ደቂ ሰባት ተኸባብሮምን ተረዳድኦምን ክነብሩ ዝገብር ምስ እምነት ዝተቆረነ መሰረት ስለ ዘለዎ።

Add a comment

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤሃባደለ) ዞባዊ ጉባኤ

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤሃባደለ)ካብ ታሕሳስ 1-2, 2018 ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ ዞባዊ ጉባኤኡ ብዓወት ደምዲሙ። ኣብዚ ታሪኻዊ ናይ ኤሃባደለ ዞባዊ ጉባኤ’ዚ ኣባላት ባይቶ ናይዚ ትካል፣ ዘለዎም ተወፋይነት ነቲ ረቂቕ ሰነዳት ናይ ፖለቲካዊ ቻርተርን፣ ሓባሪ ስእልን (ሮድ ማፕ)፣ ሕግታቱን ብምድጋፍ ኣረጋጊጾሞ። ነቲ ኣብ ዝመጽእ ዓመት 2019 ዝግበር ሓፈሻዊ ጉባኤ ናይ ኤሃባደለ ዝቐርብ ሰነዳት ብምንባብ ከኣ ናይ ተሳተፍቲ መግበመልሲ (ፊድባክ) መዝጊቡ። ንተዓቅቦታትን፣ ምንዋሕ ግዜን ናይቶም ብሕጽረት ግዜ ክንመጽእ ኣይከኣልናን እሞ ይናዋሓልና ዝበሉ ወከልቶም ዘይመረጹ ከተማታት ሕቶ ዘትዩ፣ ብወኸሳን ፍቓድን

Add a comment

ናይ ሐዘን መግለጺ ብምኽንያት መስዋእቲ ተጋዳላይ ኣደም ሳልም

ናይ ሐዘን መግለጺ‘ብምኽንያት መስዋእቲ ሐርበኛ ተጋዳላይ ኣደም ሐምድ ሳልም‘‘ጅግና ኣደም ፍቃድ ረቢ ኮይኑ ከድካ ዶ‘ ክፈርስ ከይረኤኻዮ ናይ ከዳዓት ኣጉዶ‘ሰብ ኣይነብር እዩ ታሪኽ እንበር‘ከም ጀጋኑ ስዉኣት ብጾትካ ብግጅግናነት ትዝከር“

Add a comment

Eritrean National Council for Democratic Change (ENCDC) North America Concluded its Regional Congres

ENCDC North America Successfully Concluded its Regional Congress December 1-2, 2018 in Denver Colorado. In this historic Regional Congress of ENCDC, members reaffirmed their commitment to the organization by endorsing the draft documents of the Political Charter, the Road map, and its Bylaws. A review of the documents, and feedback from the participants were documented for the General Congress to be held in early 2019. With the approval of the Executive office of ENCDC, members discussed the reservations and time extension requests by some ENCDC members who didn’t join the Regional Congress, and unanimously approved extending the deadline to January 12, 2018 for the election of representatives from the cities that had requested extension.

Add a comment

ኢሳያስ ወይ ሞት ዝበልኩም ኤርትራውያን ስነ-ጥበበኛታት የዋጽአኩም ድዩ?

ስነ-ጥበብ ብቀጥታ ምስ ሕልና ዝተኣሳሰረ፡ ረቂቕ ኣተሓሳስባ ደቂ ሰባት ናይ ምቕናዕን ምብራዝን ተኽእሎ ዘለዎ ክቡር ሞያዊ ዓውዲ’ዩ። ስነ-ጥበበኛ ካብ ህዝቢ’ዩ ዝውለድ። ናይ ህዝቢ ቋንቋ፣ ባህሊ፣ ታሪኽ፣ ሓርበኝነት፣ ሃይማኖት …ወዘተ ድማ ንሞያኡ ከም ቀመም ወይ መሳርሒ ይጥቀም። ስነ-ጥበብ ብዙሕ ዝዓይነቱ’ዩ። ከም ደርሳይ፣ ገጣማይ፣ ዘያማይ፣ ሰኣላይ፣ ቀረጻይ፣ ደራፋይ፣ ሙዚቀኛ … ወዘተ። ሓደ ስነ-

Add a comment

ፍሰ-ማልን ፍሰ-ሓሳባትን

ፍሰ-ማልን ፍሰ-ሓሳባትን ክብል ከለኹ (ናይ ገንዘብ ክፍሊትን ናይ ሓሳባት ክፍሊትን (investment of money and investment of ideas) ማለተይ ኢየ። ናተይ ኣበሃህላ ስለ ዝዀነ ከም መጽናዕታዊ ተቐባልነት ዘለዎ ስነ-ቃል ጌርኩም ኣይትውሰድዎ። ንኣበሃህላይ ክትርድኡኒ ግን እላቦ።

Add a comment

ኣብ ኤርትራ ዝረአ ለውጢ ምስ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝሳነ ኽከውን አባላት ባይቶ ኣሜሪካ ሓቲቶም

ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤርትራን ዝግበር ዝኾነ ርክብ ኾነ ምፍኳስ ማዕቀባት ምእንቲ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ምስ ዕላማታት ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝተታሓሓዝ ምዃኑ ከተረጋግጹ ንጽውዕ ክብሉ ክልተ አባላት ባይቶን ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ አባላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ንሚንስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፐዮ ሓቲቶም።

Add a comment

ደምበ ህግደፍ ናይ ፖለቲካ ምውታት ሰፈር፡

ኤርትራ ልኡላዊት ሃገርያ። ልኡላዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዎ ህዝቢ ድማ ክህልዋ ነይርዎ። ብተግባር ግን መሬታዊ ልኡላውነት ‘ምበር፡ ህዝባዊ ልኡላውነት የለን። ቦታ ህዝባዊ ልኡላውነት ብሓደ ሰብ ዝተዘምተሉ ወቕቲ ኢና ንርከብ ዘለና። ኣብ ናይ ሎሚ ኤርትራ፡ መዘውር ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ብድሌትን ውሳኔን ሓደ ሰብ’ዩ ተታሒዙ ዘሎ። ምንጪ መትንታት ሃገራዊ ቁጠባ ካበይ፣ ክንደይ ተረኺቡ፣ ኣብ ምንታይ ውዒሉ፣ መን ተረቢሕሉ፣ ዝፈልጥን ዝውስንን ሓደ ሰብ’ዩ። ጸጥታዊ

Add a comment

ጋዜጣዊ መግለጺ ብጉዳይ ምልዓል ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ

ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት፣ ብረቡዕ ዕለት 14 ሕዳር 2018 ኣብ ዘካየዶ ፍሉይ ኣኼባ፣ ብሽበራ ንዝኽሰስ ምንቅስቓስ መንእሰያት ሶማል ብረት ምዕጣቕን ዞናዊ ርግኣት ምዝራግን ብዝብል ክሲ፣ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ተወሲዱ ዝነበረ ማዕቀብ ከም ዘልዓሉ ተኣዊጁ። ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ዞናና ዝተኸስተ ፖለቲካዊ ምዕባሌታት
ክከታተል ዝጸንሐ ኩሉ፣ እዚ ውሳነ’ዚ ክ

Add a comment

ሓደ ዕሱብ ኢሳይያስ ምስ ወጽዓን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ህዝቢ ኤርትራ ንዝደናገጽ ጋዜጠኛን ጸሓፍን ማርቲን ፕላውት ብምህራሙ ተኣሲሩ

ሓደ ያቆብ ገብረመድህን ዝተባህለ ኣብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ተዓቚቡ ዝነበር ዕሱብ መጋበርያ ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ምስ ወጽዓን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ህዝቢ ኤርትራ ብምድንጋጽ ጉዳይ ኤርትራውያን ዓለም ለኻዊ ኣቓልቦ ከም ዝረክብ ኣብ ምግባር ዕቱብ ኣበርክቶ ንዝገብር ዘሎ ጋዜጠኛን ጸሓፍን ማርቲን ፕላውት፡ ኣብ ህዝባዊ ቦታ፡ ርስሓት ብዝመልአ ጀሪካን መጥቃዕቲ ብምፍጻሙ ብፖሊስ ድሕሪ ምእሳሩ ተኸሲሱ። ነዚ ጉዳይ ዝሰምዑ ብዙሓት ኤርትራውያን፡ ሕግን ስርዓትን ዓዲ እንግሊዝ ንዘውሕሶ መሰል ምግላጽ ሓሳባት ተጠቒሙ ሓሳቡ ብምግላጽ ሞያውን ሞራላውን እጃሙ ንዘበርክት ዘሎ ጋዜጠኛን ጸሓፍን ንምጉንዳብ ተልእኾ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር መሰል ህዝቢ ኤርትራ ዝረግጽ ዘሎ ቀይዲ-በተኽ ምልካዊ ስርዓት ንምስላጥ ነዚ ናይ ደ

Add a comment

ደምዳሚ መግለጺ፡ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ

ምልክነት ግበታዊ ስርዓት ህግደፍ ብምውጋድ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ኤርትራ ክንሃንጽ ብዝብል ብሩህ ተስፋ ናይ ሕሉፍን መጻኢ መደባትን ዝተዓመሙን ገናውን ኣብ መደብ ዘለዉ ብሓባር ምስኩሎም ኣባላትን ደገፍትን ሰልፊ ኣብ ዕውት ትግባር ኣብ ትሕቲ ቅድሚ ኩነት ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኣብ ዝብል ቴማ ማእከላይ መሪሕነት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ካብ 15-18 ሕዳር 2018 ሳልሳይ ስ

Add a comment

ተዘክሮ ዖና መበል 48 ዓመት

መዓልቲ  መዓልቲ ሰማእታት ሰሚናያ። ኣብ ዖና ንህዝብታት ንምጽናት፣ኣብ ኑኡስ ዕድመይ ተዘክሮ ኣሎኒ፣ህዝቢ ጸኒቱ፣ምስ ነደዳ ዓድታት፣ ኣብ ፎሮብያ ቆልዓ ምስ ሰበይቲ ኣብ ባጎኒታት፣ዋጭ ዋጭ ምስ ኣደታት፣ብዘይ ናቶም ዝምነዩ ሐይልታት፣ንነጻነት ዝተኸፈለ መስዋእትታት።

Add a comment

ህጹጽ ሃገራዊ መጸዋዕታን መድረኻዊ ርእይቶን ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒ

ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒ፣ ንህዝቢ ማእከሉ ዝገበረ፣ ነጻ ስርርዕ ተሳትፎ ሐፋሽ ክህሉ ዘተባብዕ ህዝባዊ ውደባ’ዩ። ከምቲ ስሙ ዚሕብሮ ከአ ንህዝቢ ኣላዒሉን ወዲቡን፣ ንህግደፍ ብህዝባዊ ዓመጽ አቢሉ ክስዕር ዘኽእሎ መደብ ዕዮ ዘለዎ ህዝባዊ ምንቅስቓስ  ኢዩ።

Add a comment

ስሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት (ጨንፈር ጅዳ) ዕዉት ጉባኤ ኣካይዱ!!

መቀጸልታ ናይቲ ዕዉት ሳልሳይ ጉባኤ ፡ ኣባላት ፈጻሚት ሽማግለን ማእከላይ መሪሕነትን ሰልፊ ዝተረኽብዎ፡ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ (መሰረት) ጨንፈር ጅዳ ብጅምዓት 30/11/2018 ዕዉት ጉባኤ ኣሕሊፉ። ኩሎም ተጋባእትን፡ መሪሕነት ሰልፍን ከምኡውን ዑዱማት ኣጋይሽን ምስ ተረኽቡ ኣቦ-ወንበር ኣሳናዳዊ ሽማግለ ጉባኤ ብዕሊ ከፊትዎ። ጉባኤ ብዕሊ ድሕሪ ምኽፋቱ፡ ሓላፊ ክፍሊ ቁጠባ ነኣቦ-ወንበር ፈጻሚት ሽማግለ ሓው ኣንዋር ኢብራሂም (ኣቡ ረያን) ወኪሉ ንጨንፈር ጅዳ እንቋዕ ኣብዚ ኣብቃዓኩም ዝብል መልእኽቲ ድሕሪ ምትሕልላ

Add a comment

ወጻዕን ወጽዓን ከይተወገደ፡ ረብሪበ ቃልሲ ይትረፈኒ ምርጫ ኣይኮነን

ህይወት ሓንቲ ግዜ’ያ ትፍጠር። ብዝኾነ ምኽንያት ሓንቲ ግዜ እንተጠፊኣ ድማ፡ ዘይትምለስ ካብ ኩሉ ክብርታት ዝኸበረት’ያ። ሓንቲ ግዜ ተፈጢራ፡ ብዝኾነ ምኽንያት ምስ ጠፍአት ስለ ዘይትምለስ ከኣ፡ ንመጻኢ ወለዶ ዘኹርዕ ታሪኽ ገዲፋ ክትሓልፍ ንቕሓትን ድልውነትን የድልያ። ህይወት ውሕስነት ዘለዎ ቀጻልነት ክህልዋ ድማ ሃገራዊ ሰላምን ልዕልና ግዝኣተ ሕግን ክርከብ ኣለዎ። ምኽንያቱ፡ ሃገራዊ ሰላምን ልዕልና ግዛኣተ ሕግን ኣብ ዘይተረጋገጸሉ ተረጋጊእካ ክትመሃርን ክትመራመርን ኣይትኽእልን። ክትሓርስን ክትነግድን ኣይትኽእልን። ብዝኾነ ኣጋጣሚ ኣብ ትምህርቲ ተዓዊትካ ኣብ

Add a comment

ዝኽሪ መዓልቲ ስዉኣት ኤርትራ !!

ዕለት 1 ታሕሳስ 1970 ዓ.ም፣ ብመግዛእታዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ፣  ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ተቐማጦ ዖና፣  ጃምላዊ መቕዘፍቲ ዝተፈጸመላ ዕለት ኢያ። ልክዕ‘ዩ ቅድሚ መቕዘፍቲ ዖናን ብድሕሪኡን፣ ብዙሕ ተመሳሳሊ ተግባራት ብሰራዊት ጸላኢ ተፈጺሙ ኢዩ። ሰፍ ዘይብል ህይወት ህዝብን ተጋደልትን’ውን ተኸፊሉ ኢዩ። እንተኾነ ግን፣ ኣብ ዖና ብዝተኻየድ ባርባራዊ መቕዘፍቲ፣ ከባቢ ሓደ ሽሕ ዝኸውን ኣብ ሓደ ግዜን ቦታን፣ ካብ ሰላማዊ ህዝብና ዝተሰዋኣሉ ዕለት ኢዩ ነይሩ። ስለ’ዚ ከኣ፣ ነቲ ኩሉ ዝተኸፍለ  ክቡር ህይወት ኤርትራውያን እተጒልሕ መዓልቲ ንኽትከውን፣ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ - ሰውራዊ ባይቶ ንሓደ ታሕሳስ፣ ከም መዓልቲ ስዉኣት ኤርትራ ክትከውን ወሲኑ።

Add a comment

ቅልውላው ህግደፋዊያን ብደገን ብውሽጥንጅ

ብከዳዓት ደቂ ሃገር ዝተዘወረ፣ብገብረመድህን ኣብራሃ ትግራዊይ‘ ብኣባል ኣንድነት ተቕቲሉ፣ኣቦና ሐርበኛ ዓብደል ቃድር ከቢረ፣ሕጂ ድማ ውዲት ከይድገም‘ብእዋኑ ዓገብ ምባል ይሐይሽ፣ ንድሕነት ህዝቢ ኤርትራ‘ ብሐደ ክንምርሽ።

Add a comment

ናዓ ሆ ሆ ጎባይ

ኤረና ኣስላምና ክስታና ሐቢርና

ኤርትራ ንኤርትራዊያን ጭርሖና

ኤረና ሰብ ሕልና ኣለዋና ኣለዉና

ናይ ምምብርካኽ ኣመል ዘይብልና‘

Add a comment

ሳልሳይ ሱሩዕ ኣኬባ ማእከላይ መሪሕነት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ብወግዒ ተጀሚሩ።

ሳልሳይ ሱሩዕ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ትማሊ ብዕለት 15 ሕዳር 2018 ብወግዒ ተጀሚሩ ። ኣቦ መንበር ሰክሪታሪያ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ሓው ዓብዱዓዚዝ ኣንዋር ብስም ሰክሪታሪያ ኣብ መኽፈቲ ኣኼባ ንኩሎም ኣባላት ማእከላይ መሪሕነት ጽሕፈት እንቛዕ ደሓን መጻኹም ድሕሪ ምባል ሰልፊ ንህሉው ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን ናብ ማዕርነትን ሰላምን ፍትሓውን ሃገር ንምምምጻእ ኣብ ነካይዶ ዘሎና ቃልሲ ንቀጻልን ሓያልን ኣተሃላልዋ ሰልፍናን ከምኡ ደምበ ተቃውሞ ብሓፈሻ ኣብነታዊ ስርሓት ኣብ ምክያድ ይርከብ ምህላዉ

Add a comment

እስራኤል፣ ብቅትለት ጓል 12 ዓመት ኤርትራዊት ቆልዓ ክህደን ዝጸንሐ መንእሰያት ተታሒዙ

Sylvanaኣብ እስራኤል፣ ከተማ ቴልኣቪቭ፣ ብቅትለት ጓል 12 ዓመት ኤርትራዊት ቆልዓ ክህደን ዝጸንሐ፣ ተስፋብርሃን ተስፋጽዮን ዝተባህለ ኤርትራዊ መንእሰይ ተታሒዙ። እቲ መጻምድ'ቲ ኣዲኣ ምዃኑ ዝተንግረሉ ተስፋብርሃን፣ ነታ ሲልቫና ጸጋይ ዝተባህለት ጓል 12 ዓመት ቆልዓ፣ ብሰኑይ 26 ሕዳር ድሕሪ ምቕታል

Add a comment

ሐፈሻዊ ህዝባዊ አኼባ አብ ሆላንድ።

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዞባ አውሮፓ፡ ቀዳም ዕለት 24-11-2018 ካብ ሰዓት ሓደ ድ.ቀ. ጀሚሩ(13፥00ክሳብ 18፥00) ዝካየድ ሰፍሕ ህዝባዊ ሓፈሻዊ አኼባ ከከይድ ምኻኑ ይሕብር።

Add a comment

ኣቦ መንበር ጉንበት 7 ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ምስ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ካብ ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ

ሳላ መንግስቲ ኤርትራ ዝገበረልና ወተሃደራዊ፡ ገንዘባውን ዲፕሎማስያውን ደገፍ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ምዕራፍ ክንከፍት ክኢልና ኣለና ይብል ዶክቶር ብርሃኑ ነጋ ኣብ ካልኣይ ሰሙን ናይ ‘ዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሕዳር 2018 ምስ ኣህጉራዊ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ።

Add a comment

ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ሓደ 5 ዓመት ሪፈረንዶም ከይገበረት ተትጸንሕ ?

ሎሚ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኤርትራ: ዝኣስርን ዝሓንቕን ዘፍርስን ዘዕኑን: ኤርትራ ዘግነት ዝህብን: ንደቂ ሃገር ኣብ ሃገሮም ክመላለሱ: ክነብሩን: ኣንተደለየ ዘፍቅድ: እንተጸልኤ ዝኸልእ: ሓደ ንሱ እዩ። ኤርትራ ክትነብር: ክትድምሰስ: ምስ ካሎኦት ሃገራት ክሕውስ: ደቂ ሃገር እውን ክበልዑ: ጾሞም ክሓድሩ: ክሰርሑ: ኮፍ ክብሉ፣ ክምርዓው: ክጸንቱ ክነብሩ: ክመቱ :ዝውስን ናይ

Add a comment

ለባም መላኺ ዘመኒ ጭካኔ

ሓደ ካብ’ቲ ብዙሕ ረቛሒታት ንኤርትራ ካብ ካልኦት ፍልይቲ ዘግብራ፡ ንኽንዲ’ዚ ዝኣክል ዓመታት ብሓደ ጉጅለ ዘይኮነ ብሓደ ሰብ ትግረፍ ምህላዋ’ዩ። እቲ ዓይነት ምልኪ ካብ’ቲ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝተራእየ ዝተፈልየ’ዩ። ስርዓት ምልኪ ካብኡ ናብኡ መጠናዊ ፍልልይ ኣለዎ’ዩ። ካብ ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ዝረአ መልኪ ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ዝረአ መልኪ ይሓስም። ምኽንያት እቲ ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ዝረአ ምልኪ ኣዝዩ ስውር’ዩ። ኣብ ደሞክራስያዊ መሰላት ‘ምበር፡ ኣብ ሰብኣዊ

Add a comment